ПРЕЗАПИС ОТ ВИДЕО НА DVD 

                                                                                                       
 

Прехвърляне от:
  - VHS касета на DVD - 10 лв./час
  - mini DV на DVD - 10 лв./час
  - Video8  на DVD - 10 лв./час
  - Hi8  на DVD - 10 лв./час
  - Digital8  на DVD - 10 лв./час
  - Копиране на DVD – 4.50 лв.
  - Сваляне на снимка от видео-носител - 2.50 лв. на кадър
  - NTSC на PAL, SECAM и обратно - TV системи в Европа и САЩ, Канада, Япония и др. - 10 лв./час  
  - МОНТАЖ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛ – Подбор, надписи,  озвучаване, преходи, ефекти и др. – Цени според сложността./минимална цена -  20 лв./час
·      За по-големи поръчки – ОТСТЪПКА от 20 до 40 %